ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021- ΕΝΑΡΞΗ 05/10/2021

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενες ετήσιες επιμορφώσεις. 2 Μόρια για Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια. Δίδακτρα -50% για εκπαιδευτικούς. 2 Μόρια για Στελέχη Εκπαίδευσης. Ένταξη στον Επικουρικό Πίνακα Ειδικής Αγωγής. Ετήσια Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια. Συμμετοχή σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ. Μοριοδότηση σε Υγεία, Διοίκηση, Τουρισμό.

 

button_2.jpg

 ΠΑΝΤΕΙΟ_Instagram_Post.png

Μάθετε περισσότερα

 

 button_2.jpg

T2.png

Μάθετε περισσότερα

 

button_2.jpg

 T3.png

Μάθετε περισσότερα

 

 button_2.jpg

T4.png

Μάθετε περισσότερα

 

button_2.jpg

 T5.png

Μάθετε περισσότερα

 

 button_2.jpg

T6.png

Μάθετε περισσότερα

 

button_2.jpg

T7.png 

Μάθετε περισσότερα

 

 button_2.jpg

T1.png

Μάθετε περισσότερα