Ενάρξεις νέων τμημάτων

LOGO WHITE ME KDVM ME NEO MPLE

 

 

 

 

 

Ωράριο νέων τμημάτων πληροφορικής, αγγλικών, ξένων γλωσσών και 

ειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών!

Απόκτησε τις ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ δεξιότητες όλων. Πιστοποίησε τις γνώσεις σου στη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΑΓΓΛΙΚΑ με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο, ΑΣΕΠ, αναγνωρισμένα στο εξωτερικό αλλά & κατάλληλα για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών με ισχύ δια βίου. Έπειτα, διαφοροποίησε την θέση σου στην αγορά εργασίας, επιλέγοντας επιπλέον επιμορφώσεις σε Ειδικευμένα προγράμματα σπουδών καθώς και σε Ξένες γλώσσες.

Τμήματα Εφηβικά - Ενηλίκων. Διεκδίκησε θέσεις εργασίας, στήριξε τον μαθητικό ή φοιτητικό σου βίο. Συντήρησε την ήδη υπάρχουσα εργασία αποκτώντας πιστοποιημένες γνώσεις υψηλού επιπέδου αναπτύσσοντας την παραγωγικότητά σου.

 

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ**  

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ

19:00 -21:00 Επίπεδο  Standard

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

10:00- 12:00   Επίπεδο Proficiency

18:00-20:00   Επίπεδο Proficiency

 

**ΑΓΓΛΙΚΑ** 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00-21:00 PROFICIENCY 

  ΤΡΙΤΗ  - ΠΕΜΠΤΗ  10:00-12:00 PROFICIENCY

 ΤΡΙΤΗ  - ΠΕΜΠΤΗ  12:00 - 14:00  ΑΡΧΑΡΙΟΙ

 

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ**

 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 - 12:00

 ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 19:00-21:00

 

**ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ* 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 - 20:00 

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ  15:00-17:00

 

**AUTOCAD 2D & 3D**

 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΕΚΥΗ  19:00 - 20:30  (AUTOCAD 2D)

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ   19:00 - 20:30  (AUTOCAD 3D)

 

**GIS**

 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00 - 13:30

 ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ   16:00 - 17:30

 

**ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ**

 TETAΡTH - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:45 -19:15  Επίπεδο Α1-B2

 ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

16:30-18:30 Επίπεδο Β1- B2

 

(Τα νέα τμήματα είναι σε διαδικασία  δημιουργίας, ενώ αναμένονται και επιπλέον τμήματα μέρες και ώρες. Κλείστε θέση άμεσα.)

**ΙΤΑΛΙΚΑ**

 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00 -12:00  Επίπεδο Α1-B2

 ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00-21:000 Επίπεδο A1- Β2

(Τα νέα τμήματα είναι σε διαδικασία  δημιουργίας, ενώ αναμένονται και επιπλέον τμήματα μέρες και ώρες. Κλείστε θέση άμεσα.)

 

**ΡΩΣΙΚΑ**

 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

17:30 - 19:30 Επίπεδο Β1- Β2

 ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

12:30 – 14:30 Επίπεδο Α1- Α2

(Τα νέα τμήματα είναι σε διαδικασία  δημιουργίας, ενώ αναμένονται και επιπλέον τμήματα μέρες και ώρες. Κλείστε θέση άμεσα.)

 Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος

Πληροφορίες

www.easy-education.gr

info@easy-education.gr

Τηλ1: 2331070102, Τηλ2: 2331022004

Τηλ3: 2311110186

Βέροια: Εληάς 1 & καπεταν Άγρα 6