Μοριοδότηση σε προσκλήσεις υποψηφίων και κρίσεις & αξιολογήσεις Διευθυντών & Υποδιευθυντών

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ (ΝΟΜΟΙ: 3848/2010 (Α΄ 71) και 4327/2015 (Α΄ 50) μαζί με τον νέο Νόμο του 2017)

button_2.jpg

Για τη μοριοδότηση σε κρίσεις και αξιολογήσεις διευθυντών σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, οι υποψήφιοι παρακολουθούν ετήσιες επιμορφώσεις που προσδίδουν τη μέγιστη 1 μονάδα. Η κάθε ετήσια επιμόρφωση αποδίδει 0,5 μόριο και μπορεί να γίνει χρήση έως και 2 ετήσιων επιμορφώσεων ώστε να αποδοθούν τα μέγιστα μόρια, το 1.
 
Μπορείτε να εντοπίσετε εδώ τους διαθέσιμους τίτλους ετήσιων επιμορφώσεων που υλοποιεί το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντειου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης  (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδείας 192044348.
 
Επιπλέον μοριοδότηση προσφέρει η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών. Η βασικότερη δεξιότητα όλων, τα Αγγλικά, σου εξασφαλίσει έως και 1 μόριο.
 
Άλλα 0,50 μόρια στην συνολική σου μοριοδότηση μπορείς να προσθέσεις με την βασικότατη δεξιότητα της Πληροφορικής.
Η Easy Education προσφέρει πανελλαδικά πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από Α.Σ.Ε.Π.. Μπορείς να επιμορφωθείς και να εξεταστείς με εγγύηση επιστροφής χρημάτων!
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΟΜΩΝ (Δ.ΙΕΚ & Σ.Δ.Ε)
 
Το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), κάθε 1 ή 2 χρόνια, προσκαλεί υποψήφιους εκπαιδευτές να αιτηθούν για την κάλυψη θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών – και αντιστοίχως, Υποδιευθυντών - στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να συγκεντρώσουν επιπλέον μόρια ως εξής:   
 
1. Στις δομές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με την παρακολούθηση εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων μπορείς να συγκεντρώσεις έως και 6 μόρια επιπλέον.  
Τί πρέπει να κάνεις;
Να παρακολουθήσεις 3 διαφορετικά σεμινάρια, όπου το καθένα από αυτά μπορεί να σου προσφέρει έως και 2 μόρια. Το πρώτο είναι το «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» ,το δεύτερο είναι το σεμινάριο με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» & το τρίτο είναι η «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».
Να σημειώσουμε πως τα μέγιστα μόρια, δηλαδή 6, μπορεί να  συγκεντρώσει κάποιος με την παρακολούθηση 400 ωρών επιμόρφωσης για κάθε αντικείμενο. Εγγραφείτε τώρα στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα.
 
2. Επιπλέον μοριοδότηση προσφέρει η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών. Η βασικότερη δεξιότητα όλων, τα Αγγλικά, σου εξασφαλίσει έως και 2 μόρια. 
 
3. Άλλα 2 μόρια στην συνολική σου μοριοδότηση μπορείς να προσθέσεις με την βασικότατη δεξιότητα της Πληροφορικής. Η Easy Education προσφέρει πανελλαδικά πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από Α.Σ.Ε.Π.. Μπορείς να επιμορφωθείς και να εξεταστείς με εγγύηση επιστροφής χρημάτων!
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ στα Δ.ΙΕΚ
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα κριτήρια και την μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών - και αντιστοίχως των Υποδιευθυντών - στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να συγκεντρώσουν επιπλέον μόρια ως εξής:   
 
1. Στα Δημόσια ΙΕΚ με την παρακολούθηση εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων μπορείς να συγκεντρώσεις έως και 6 μόρια επιπλέον.  
Τί πρέπει να κάνεις;
Να παρακολουθήσεις 3 διαφορετικά σεμινάρια, όπου το καθένα από αυτά μπορεί να σου προσφέρει έως και 2 μόρια. Το πρώτο είναι το «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» ,το δεύτερο είναι το σεμινάριο με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» & το τρίτο είναι η «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».
Να σημειώσουμε πως τα μέγιστα μόρια, δηλαδή 6, μπορεί να  συγκεντρώσει κάποιος με την παρακολούθηση 400 ωρών επιμόρφωσης για κάθε αντικείμενο. Εγγραφείτε τώρα στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα.
 
2. Επιπλέον μοριοδότηση προσφέρει η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών. Η βασικότερη δεξιότητα όλων, τα Αγγλικά, σου εξασφαλίσει έως και 2 μόρια.
 
3. Άλλα 2 μόρια στην συνολική σου μοριοδότηση μπορείς να προσθέσεις με την βασικότατη δεξιότητα της Πληροφορικής. Η Easy Education προσφέρει πανελλαδικά πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από Α.Σ.Ε.Π.. Μπορείς να επιμορφωθείς και να εξεταστείς με εγγύηση επιστροφής χρημάτων!
button_2.jpg
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 23111 10186 (ώρες τηλεφωνικού κέντρου: 10.00-17.00 Δευ-Παρ) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.easy-education.gr.