Μοριοδότηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡOΣΛΗΨΗ σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι ένα καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων,με συνολική διάρκεια φοίτησης 18 μήνες (2 σχολικά έτη). Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος σπουδών ισότιμος με το απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97).

button_2.jpg

Από τον Αύγουστο του 2020 η διαδικασία πρόσληψης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) διαφοροποιήθηκε με την προσθήκη του Μητρώου Σ.Δ.Ε. το οποίο ανοίγει 1 φορά τον χρόνο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης ή την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη ενταγμένων σε αυτό.


Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει σε νέα προκήρυξη για τα ΣΔΕ θα πρέπει πρώτα να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.


Εάν θέλεις να εργαστείς ως εκπαιδευτής στα ΣΔΕ τότε μπορείς να συμβουλευτείς τα παρακάτω για να συγκεντρώσεις περισσότερα μόρια:


1. Απόκτησε τις απαραίτητες γνώσης ενός Εκπαιδευτή Ενηλίκων με την παρακολούθηση του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 200 ωρών, που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education.
Το σεμινάριο αυτό έχει οφέλη α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο 67) και γ) τη μοριοδότηση για προσλήψεις σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Εφόσον κάποιος λάβει μετά την παρακολούθηση του προγράμματος και την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ εξασφαλίζει την κατάταξη του στον πίνακα προτεραιότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα έως και σήμερα.

2. Στις δομές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με την παρακολούθηση εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων μπορείς να συγκεντρώσεις έως και 4 μόρια επιπλέον.
Τί πρέπει να κάνεις;
Να παρακολουθήσεις 2 διαφορετικά σεμινάρια, όπου το καθένα από αυτά μπορεί να σου προσφέρει έως και 2 μόρια. Το πρώτο είναι το «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» & το δεύτερο είναι το σεμινάριο με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας».
Να σημειώσουμε πως τα μέγιστα μόρια, δηλαδή 4, μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος με την παρακολούθηση 800 ωρών επιμόρφωσης για κάθε αντικείμενο. Εγγραφείτε τώρα στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα.

3. Επιπλέον μοριοδότηση προσφέρει η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών. Η βασικότερη δεξιότητα όλων, τα Αγγλικά, σου εξασφαλίσει έως και 2 μόρια.

4. Άλλα 2 μόρια στην συνολική σου μοριοδότηση μπορείς να προσθέσεις με την βασικότατη δεξιότητα της Πληροφορικής. Η Easy Education προσφέρει πανελλαδικά πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από Α.Σ.Ε.Π.. Μπορείς να επιμορφωθείς και να εξεταστείς με εγγύηση επιστροφής χρημάτων!

Εάν θέλεις να εργαστείς ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας τότε μπορείς να συμβουλευτείς τα παρακάτω για να συγκεντρώσεις περισσότερα μόρια:
1. Απόκτησε τις απαραίτητες γνώσης ενός Εκπαιδευτή Ενηλίκων με την παρακολούθηση του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 200 ωρών, που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education.
Το σεμινάριο αυτό έχει οφέλη α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο 67) και γ) τη μοριοδότηση για προσλήψεις σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Εφόσον κάποιος λάβει μετά την παρακολούθηση του προγράμματος και την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ εξασφαλίζει την κατάταξη του στον πίνακα προτεραιότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα έως και σήμερα.

2. Στις δομές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με την παρακολούθηση εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων μπορείς να συγκεντρώσεις έως και 4 μόρια επιπλέον. Τί πρέπει να κάνεις;
Να παρακολουθήσεις 3 διαφορετικά σεμινάρια. Το πρώτο είναι το «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (1 μόριο), το δεύτερο είναι το σεμινάριο με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (1 μόριο) & το τρίτο είναι το «Συμβουλευτική Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring» (2 μόρια).
Να σημειώσουμε πως τα μέγιστα μόρια, δηλαδή 4, μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος με την παρακολούθηση 400 ωρών επιμόρφωσης στα δύο πρώτα σεμινάρια & 800 ώρες επιμόρφωσης στο τρίτο. Εγγραφείτε τώρα στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα.

3. Επιπλέον μοριοδότηση προσφέρει η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών. Η βασικότερη δεξιότητα όλων, τα Αγγλικά, σου εξασφαλίσει έως και 2 μόρια ενώ ένα πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας μπορεί να σου εξασφαλίσει άλλο 1 μόριο.

4. Άλλα 2 μόρια στην συνολική σου μοριοδότηση μπορείς να προσθέσεις με την βασικότατη δεξιότητα της Πληροφορικής. Η Easy Education προσφέρει πανελλαδικά πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από Α.Σ.Ε.Π.. Μπορείς να επιμορφωθείς και να εξεταστείς με εγγύηση επιστροφής χρημάτων!

Εάν θέλεις να εργαστείς ως Σύμβουλος Ψυχολόγος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας τότε μπορείς να συμβουλευτείς τα παρακάτω για να συγκεντρώσεις περισσότερα μόρια:


1. Απόκτησε τις απαραίτητες γνώσης ενός Εκπαιδευτή Ενηλίκων με την παρακολούθηση του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 200 ωρών, που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education.
Το σεμινάριο αυτό έχει οφέλη α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο 67) και γ) τη μοριοδότηση για προσλήψεις σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Εφόσον κάποιος λάβει μετά την παρακολούθηση του προγράμματος και την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ εξασφαλίζει την κατάταξη του στον πίνακα προτεραιότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα έως και σήμερα.

2. Στις δομές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με την παρακολούθηση εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων μπορείς να συγκεντρώσεις έως και 4 μόρια επιπλέον. Τί πρέπει να κάνεις;
Να παρακολουθήσεις 3 διαφορετικά σεμινάρια. Το πρώτο είναι το «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (1 μόριο), το δεύτερο είναι το σεμινάριο με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (1 μόριο) & το τρίτο είναι το «Σχολική Ψυχολογία» (2 μόρια).
Να σημειώσουμε πως τα μέγιστα μόρια, δηλαδή 4, μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος με την παρακολούθηση 400 ωρών επιμόρφωσης στα δύο πρώτα σεμινάρια & 800 ώρες επιμόρφωσης στο τρίτο. Εγγραφείτε τώρα στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα.

3. Επιπλέον μοριοδότηση προσφέρει η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών. Η βασικότερη δεξιότητα όλων, τα Αγγλικά, σου εξασφαλίσει έως και 2 μόρια.

4. Άλλα 2 μόρια στην συνολική σου μοριοδότηση μπορείς να προσθέσεις με την βασικότατη δεξιότητα της Πληροφορικής. Η Easy Education προσφέρει πανελλαδικά πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από Α.Σ.Ε.Π.. Μπορείς να επιμορφωθείς και να εξεταστείς με εγγύηση επιστροφής χρημάτων!

 

Εάν είσαι μόνιμος εκπαιδευτικός προς απόσταση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας τότε μπορείς να συμβουλευτείς τα παρακάτω για να συγκεντρώσεις περισσότερα μόρια:


1. Στις δομές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με την παρακολούθηση εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων μπορείς να συγκεντρώσεις έως και 4 μόρια επιπλέον. Τί πρέπει να κάνεις;
Να παρακολουθήσεις 2 διαφορετικά σεμινάρια, όπου το καθένα από αυτά μπορεί να σου προσφέρει έως και 2 μόρια. Το πρώτο είναι το «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» & το δεύτερο είναι το σεμινάριο με τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας».
Να σημειώσουμε πως τα μέγιστα μόρια, δηλαδή 4, μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος με την παρακολούθηση 800 ωρών επιμόρφωσης για κάθε αντικείμενο. Εγγραφείτε τώρα στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα.

2. Επιπλέον μοριοδότηση προσφέρει η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών. Η βασικότερη δεξιότητα όλων, τα Αγγλικά, σου εξασφαλίσει έως και 2 μόρια.

3. Άλλα 2 μόρια στην συνολική σου μοριοδότηση μπορείς να προσθέσεις με την βασικότατη δεξιότητα της Πληροφορικής. Η Easy Education προσφέρει πανελλαδικά πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από Α.Σ.Ε.Π.. Μπορείς να επιμορφωθείς και να εξεταστείς με εγγύηση επιστροφής χρημάτων!

button_2.jpg

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 23111 10186 (ώρες τηλεφωνικού κέντρου: 10.00-17.00 Δευ-Παρ) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.easy-education.gr.