Νέα εποχή της Easy Education

Η επανατοποθέτηση στην αγορά πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2018, στην επέτειο των 10 χρόνων λειτουργίας της Easy Education, με επαναπροσδιορισμό της εταιρικής ταυτότητας, νέες καμπάνιες, είσοδο νέων καινοτόμων υπηρεσιών, μεγάλους διαγωμισμούς και κληρώσεις και πράξεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σήμερα, φέρουμε δύο δομές εκπαίδευσης 140τμ και 130τμ αντίστοιχα με συνολικά 70 θέσεις εκπαίδευσης  (δυναμικότητα κτιρίων), προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό & πληρούμε χωροταξικά ότι θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ο ΕΟΠΠΕΠ  για τη δια βίου μάθηση. Έχουμε εισάγει νέες καινοτόμους υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών μας πρσδίδοντας παράλληλα, αισθητή διαφοροποίηση των εκπαιδευομένων μας καθολικά και διαχρονικά.