Αναβάθμιση και είσοδος νέων υπηρεσιών

Σκοπός της λειτουργίας μας ήταν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας η ποιοτική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης οδηγώντας στην απόκτηση δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την υποστήριξη της παραγωγικότητας των εκπαιδευομένων μας. Αυτός είναι και ο αυτοσκοπός της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και για αυτόν τον λόγο, το 2011 μετεγκατασταθήκαμε στο κεντρικότερο σημείο της Βέροιας και αναπτύξαμε επιπλέον προγράμματα εξειδικευμένων σπουδών όπως Λογιστικής  και γραφιστικής, τα οποία και πιστοποιήθηκαν από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.