Υλοποίηση προγραμμάτων για παροχή ποικίλων λύσεων εκπαίδευσης

Από το 2014 λοιπόν, δημιουργήσαμε και το τμήμα ΚΕΚ της EASY EDUCATION αναλαμβάνοντας και προγράμματα Voucher ανέργων όλων των ηλικιών. Εκτός από πλήθος αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών που έχουν υλοποιήσει 8000 σπουδαστές από το 2008 έως και σήμερα, υλοποιούμε και πλήθος συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου εργασίας του ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ. Με απόλυτη επιτυχία συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υλοποιώντας προγράμματα δια βίου Μάθησης.