Καθιέρωση υπηρεσιών μέσω πανελλαδικού συνεργατικού δικτύου

Από το 2016 μετέχουμε και σε κοινοπραξία 7 ΚΔΒΜ πανελλαδικά από τη Κρήτη έως και τη Καβάλα υλοποιώντας προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με πανελλαδική εμβέλεια.