Συνεχής υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού

Η Easy Education, στη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας της, έχει παράσχει περισσότερες από 30 θέσεις εργασίας, σε πτυχιούχους ανώτατων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων - πολλοί εξ αυτών είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.