Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Το Κέντρο δια βίου Μάθησης, Easy Education είναι χορηγός της βραβευμένης Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, μίας από τις πιο ενεργητικές και δημοφιλείς βιβλιοθήκες παγκοσμίως.

  • Για το έτος 2019, η εταιρία Easy Education, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στέκεται αρωγός στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας χρηματοδοτώντας την κάλυψη σημαντικών λειτουργικών της αναγκών.