Περιγραφή

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διάρκεια: 4 μήνες - 300 ώρες

Περίοδος Μαθημάτων 15/09/2021 – 20/01/2022

 button_2.jpg

Αιτήσεις έως 14/09/2021

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας» διάρκειας 300 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Easy Education αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με αριθμό αδείας 192044348.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος υλοποιούνται σεμινάρια 300 ωρών, με σκοπό την επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται της εφαρμοσμένης επικοινωνίας του πολιτιστικού τουρισμού και εστίαση στο παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα αυτό εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια του πολιτιστικού τουρισμού και τους εκπαιδεύει στην παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Έτσι θα επιτύχουν να βελτιώσουν το branding της επιχείρησής τους, αλλά και του τόπου τους. Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν αυξημένες ικανότητες όσον αφορά τις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον και στα Κοινωνικά Μέσα, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές προσέλκυσης κοινού επιτυγχάνοντας τελικά την αφοσίωση σημαντικού αριθμού επισκεπτών.

Το πρόγραμμα «Πολιτιστικός Τουρισμός και Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο επαγγελματίας του τουρισμού ή οποιοσδήποτε ασχολείται στο ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες του. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

* Η κατανόηση της σημασίας του Πολιτιστικού Τουρισμού.
* Η καλύτερη γνώση του πολιτιστικού κεφαλαίου της Κεντρικής Μακεδονίας
* Η χρήση των κατάλληλων τεχνικών ψηφιακής επικοινωνίας για την προσέλκυση κοινού
* Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως το mobile marketing και η παραγωγή βίντεο με κινητό, για βελτίωση του branding της επιχείρησης
* Η αξιοποίηση δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Κοινωνικά Μέσα για βελτίωση των αφηγηματικών τεχνικών

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του πολιτισμού και του τουρισμού, όπως και σε οποιονδήποτε εργαζόμενο στο ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης. Επιπλέον, απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση αφού παρέχονται γνώσεις που θα διευκολύνουν όσους έχουν ήδη εμπειρία σε τομείς που αφορούν τον τουρισμό αλλά και σε όσους θα ήθελαν να ασχοληθούν με τον εν λόγω τομέα.

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν γνώση των σημαντικών αλλαγών που συντελούνται στο πεδίο του τουρισμού και της επικοινωνίας και να διαθέτουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Booking.com, TripAdvisor και Airbnb έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον τουρισμό και προβάλλουν τη σημασία της προσωποποιημένης και αυθεντικής εμπειρίας. Η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και η χώρα μας γενικότερα, διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες ανάπτυξης προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας.

Χορήγηση Πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος των 300 ωρών χορηγείται πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης και η προβλεπόμενη μοριοδότηση με 25 βαθμούς ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training).

Μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

* Τη σημασία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα του Πολιτιστικού
* Τις στρατηγικές προσέλκυσης κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον
* Τις προκλήσεις που δημιουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού
* Τη σημασία της αυθεντικής και προσωποποιημένης εμπειρίας στον Τουρισμό
* Τις δυνατότητες που δημιουργεί η εφαρμογή της ολιστικής θεώρησης στις στρατηγικές προσέλκυσης και αφοσίωσης επισκεπτών στο παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας


Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:

* Αναπτύσσει πλάνο και δράσεις στο ψηφιακό περιβάλλον
* Παράγει υψηλού επιπέδου περιεχόμενο στα Κοινωνικά Μέσα
* Χρησιμοποιεί εργαλεία mobile marketing και παραγωγής βίντεο με κινητό
* Αναπτύσσει συνεκτικό πλάνο και εστιασμένες στρατηγικές επικοινωνίας ανάλογα με το πλαίσιο της δραστηριοποίησής του και τους επισκέπτες στους οποίους στοχεύει
* Χαρτογραφεί αποτελεσματικά το πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού της περιοχής του και να παρέχει το κατάλληλο επικοινωνιακό μείγμα ως μέρος ενός παγκοσμιο-τοπικού συνόλου

 button_2.jpg