Τεχνικός Εξοπλισμός

Για τις ανάγκες του προγράμματος χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Moodle. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που έχει ανεβάσει ο εκπαιδευτής καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε αρχείο εγγράφου, εικόνας ή και βίντεο, καθώς επίσης μπορεί να είναι ιστοσελίδες σε μορφή υπερσυνδέσμων. Ακόμα μπορούν να υπάρξουν τεστ αξιολόγησης μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα οποιασδήποτε μορφής (σύντομο κείμενο, πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος κ.ά.).


Επιπλέον, παρέχεται σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας του Big Blue Button, το οποίο ενσωματώνεται στο Moodle. Με το Big Blue Button ο εκπαιδευτής ορίζει online τηλεμαθήματα με τους εκπαιδευόμενους και με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου παρέχει άμεση επικοινωνία στα συνδεδεμένα μέλη. Το Big Blue Button δίνει τη δυνατότητα ανεβάσματος παρουσίασης που θα παρουσιάζεται σύγχρονα στους εκπαιδευόμενους και διαμοιρασμού της οθόνης του εκπαιδευτή.

Τέλος, υπάρχει πεδίο chat για όσους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα άμεσης επικοινωνίας, όπως είναι η κάμερα και το μικρόφωνο.