Θεματικές ενότητες

1. Εισαγωγή στον Πολιτιστικό Τουρισμό και στα Κοινωνικά Μέσα (54 ώρες)

1.1. Ο Τουρισμός στην Ελλάδα

1.2. Πολιτιστικός Τουρισμός

1.3. Το νέο Επικοινωνιακό Παράδειγμα

Γενικές δεξιότητες:

Κατανόηση της σημασίας του Πολιτιστικού Τουρισμού και των αλλαγών που επιφέρει το νέο επικοινωνιακό παράδειγμα

Ειδικές δεξιότητες:

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης Πολιτιστικού Τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία

 

2.  Παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Αφηγηματικές τεχνικές (54 ώρες)

2.1. Η ψηφιακή αφήγηση

2.2. Η οικονομία της εμπειρίας και το storytelling στον πολιτιστικό τουρισμό

2.3. Ψηφιακή αφήγηση στα social media

Γενικές δεξιότητες:

Στρατηγική σκέψη, εμβάθυνση σε ψηφιακές τεχνικές

Ειδικές δεξιότητες:

Πλάνο επικοινωνίας , χρήση τεχνολογιών web, χρήση κοινωνικών δικτύων

 

3. Mobile marketing και παραγωγή βίντεο με κινητό (54 ώρες)

3.1. Η σημασία και ο ρόλος των smartphones

3.2. Στρατηγικό Mobile marketing στον τουρισμό

3.3. Τεχνικές παραγωγής βίντεο με κινητό μέσω προγραμμάτων όπως Filmora, iMovie, κ.ά. 

Γενικές δεξιότητες:

Στρατηγική σκέψη, εμβάθυνση σε ψηφιακές τεχνικές

Ειδικές δεξιότητες:

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, δημιουργία και υιοθέτηση mobile επικοινωνιακών στρατηγικών, πλάνο επικοινωνίας

 

4. Branding επιχείρησης και τόπου (54 ώρες)

4.1. Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις.

4.2. Μελέτες περίπτωσης για τη διαμόρφωση της ταυτότητας τόπου.  

4.3. Η περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας

Γενικές δεξιότητες:

Επικοινωνιακή διαχείριση και ανάδειξη ταυτότητας ενός τόπου.

Ειδικές δεξιότητες:

Αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών για τη δημιουργία της εικόνας ενός τόπου. Εύρεση και ανάδειξη τοπόσημων και αξιοποίηση της ευρύτερης σημασίας μιας επιχείρησης για μια περιοχή

 

5. Στρατηγικές προσέλκυσης και αφοσίωσης επισκεπτών (54 ώρες)

5.1. Η επικοινωνιακή διαδικασία και το μάρκετινγκ στον πολιτιστικό τουρισμό

5.2. Ψηφιακή εποχή και δικτύωση: αλλαγές, προκλήσεις και προοπτικές για τις στρατηγικές προσέλκυσης και αφοσίωσης επισκεπτών στο πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού

5.3. Το οικοσύστημα του πολιτιστικού τουρισμού και η εφαρμοσμένη επικοινωνία για την Κεντρική Μακεδονία

Γενικές δεξιότητες:

Στρατηγική σκέψη, επικοινωνιακή διαχείριση

Ειδικές δεξιότητες:

Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος για τον πολιτιστικό τουρισμό, πλάνο επικοινωνιακής στρατηγικής, αξιοποίηση κατάλληλων επικοινωνιακών μέσων, καναλιών και εργαλείων

 

6. Άσκηση εφαρμοσμένης επικοινωνίας (30 ώρες)

Γενικές δεξιότητες:

Αναλυτική, συνθετική και δημιουργική θεώρηση (ολιστική θεώρηση) για το πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού με εστίαση στο παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικές δεξιότητες:

Παραγωγή εφαρμοσμένου παραδείγματος από τους καταρτιζόμενους για τον πολιτιστικό τουρισμό της Κεντρικής Μακεδονίας με βάση τις ενότητες που προηγήθηκαν