Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες
 
1. Γενική εισαγωγή στην Θετική Ψυχολογία / Η θετική ψυχολογία στην εκπαίδευση
2. Προαγωγή και ενίσχυση της Ελπίδας σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης.
3. Η Αισιοδοξία η ψυχολογική ροή στο σχολικό πλαίσιο.
4. Ενσυναίσθηση στον χώρο του σχολείου
5. Ρύθμιση και έλεγχος συναισθημάτων στους μαθητές
6. Συμβολή στην ομαλή και υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας.
7. Ανάπτυξη θετικών στόχων και θετικής πρακίνησης σε μαθητές/Η έννοια της επιτυχίας – νίκης στο σχολικό πλαίσιο.
8. Δημιουργικότητα και καινοτομία. Σύνδεση με τη νέα σχολική πραγματικότητα.
9. Η έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο σχολικό περιβάλλον
10. Η έννοια της ικανοποίησης από την ζωή και η σύνδεση της με την νέα σχολική πραγματικότητα.
11. Ενισχύοντας την αίσθηση της Ψυχολογικής ευημερίας στους μαθητές. Νέες τάσεις και ωφέλειες./ Η συναισθηματική νοημοσύνη στο σχολικό πλαίσιο.
12. Εφαρμογή παρεμβάσεων θετικής ψυχολογίας στο σχολικό πλαίσιο.